”Från motståndare till medståndare”

JAKIDO UTBILDNING är företaget som erbjuder utbildning för att hantera problem med aggressivitet, våld och hot inom ex. vård, omsorg och skola genom kreativa strategier. Vi arbetar för harmoni i kropp och sinne som ger välmående och hälsa.

Utbildning för:

  • Konflikthantering

  • Hot och våld

  • Kropp och hälsa