Kalendarium 2019

Kalendarium 2019, Kikyokan Dojo

23-24 feburari

Hakama-läger (Fokus på högre Ki-Grader)

6  – 7 april

Hakama-läger (Fokus på högre Ki-Grader)2M2

Juni – aug

Barn och ungdomslägerH