Referenser

Ann-Cathrine Berggren
Vårdutvecklare Rättspsykiatriska Regionkliniken Sundsvall
tel. 060 -18 39 07

Matti Remes
Föreståndare Staffansgården, Delsbo
tel. 0703990798

Olle Westin
Överläkare Psykiatri, Studierektor, Västerås
te. 021 – 17 59 03

Erik O Sjödin
Creamus AB Utbildning socialt arbete, handledning
tel. 0706 – 95 69 46