Grundidé: Den fjärde vägen

Kreativa strategier vid aggressivitet, våld och hot

”Du är vårdbiträde och en äldre dement man blir aggressiv och utagerande. Instinktivt känner att du vill springa ut, gå hem, fly, men kan du lämna din kollega? Nej det blir fel. Kollegan skulle känna sig övergiven.”

”Din kollega blir attackerad på arbetet. Du står passiv och tittar på vilket väcker stor frustration hos din utsatta arbetskamrat. Det skapar otrygghet.”

Kamp, flykt och frys brukar beskrivas som ur strategier. Strategier som är vanliga i djurens värld men som även finns hos oss människor. ”Bättre fly än illa fäkta” är ett ordspråk vi hört. ”Attackera först och vinn” är en devis inom bla. karate. Känslan av att bli handlingsförlamad känner vi till. Djur ligger ibland blickstilla när ett hot uppstår.

När man arbetar med människor är det dock mer komplicerat…

Att känna till vilka strategier som finns att tillgå och få träna dessa med bland annat rollspel blir avgörande för att skapa en trygg och stabil personalgrupp. Kreativa strategier är vad ”den fjärde vägen” och min verksamhet bland annat handlar om. Den fjärde vägen innebär att känna till en mängd möjligheter/strategier.

Läs lite mer om innehållet i kursprogram gällande: