Handlingsplan

Handlingsplan:
Bör som grund bestå av tre delar:
1. Förebyggande
Förebyggande arbete handlar till stor del om att tänka på säkerhet och beredskap.
Ur individperspektiv: Vad bör jag som vårdare, personal ha för ”verktyg” för att inte sätta mig i riskfyllda situationer?
Ur grupperspektiv: Hur bör vi som grupp agera för att säkra verksamheten och skapa trygghet för varandra?
Ur miljöperspektiv. Lokaler, bemanning, larm, utbildning etc.
2. Akut fas
Strategier, agerande, rollfördelning, extern hjälp m.m.
3. Efterarbete
Efterarbete behövs för att personalen ska må bra och kunna arbeta vidare.
Stödarbetet anpassas till rätt nivå och ska stå i proportion till det som inträffat.