Konflikthantering

Det har skrivits många böcker om konflikthantering av personer som varit verksamma inom Budo, vilket är ett samlingsnamn för asiatiska kampkonster. Inom dessa kampsporter har det nästan alltid utöver det man brukar kalla teknik – grepp, kast, slag och sparkar – funnits ett element av filosofi.

”Det bästa svärdet är det som stannar i skidan, det som aldrig dras.”

Kunskap förmedlas genom anekdoter om hur gamla mästare agerat i olika hotsituationer. Ett exempel på detta är ordspråket: ”det bästa svärdet är det som stannar i skidan, det som aldrig dras” som härstammar från samurajepoken. Frihet från våld brukar ses som ett slutmål. Ett exempel på detta är karatestilen ”Wa Do Ryu”, ”Den fredliga vägens sällskap”.Från sjuttiotalet och fram tills nu har det utkommit en mängd böcker där man med utgångspunkt från Budo använt strategier i olika företagssammanhang. I managementutbildningar som ”Verbal Judo”, ”Konflikter som möjlighet”, ”Ki – En väg alla kan vandra”,” De fem ringarnas bok”, ”Vägar till en ny perception”, ”Krigare med portfölj” m.fl.En intressant aspekt var att man under föreläsningar kunde varva teori med praktiska övningar och på så vis få en djupare förståelse för olika strategier. Att sitta en hel dag och lyssna på en föreläsning kan bli väldigt tröttsamt. Får man då bryta av med praktiska övningar, känna hur kamp känns, hur man sätter en gräns, går med kraften, kapitulerar etc. blir det mer levande och man tar lättare till sig ny kunskap. En professor i psykiatri utbrast efter en föreläsning som jag hade ”det här var en utmärkt pedagogik”.Vi vet att vi lär både verbalt, visuellt och i det här fallet kinestetisk – genom rörelse. När man hanterar konflikter och konfliktteori är det väldigt lätt att det blir abstrakt eller ”flummigt”. Jag har plöjt igenom en mängd böcker i ämnet och ofta blivit förvirrad, men vid konflikthantering är det särskilt viktigt med tydlighet. Det är också viktigt att en lärare, skötare, arbetsledare, sjuksköterska relativt snabbt kan lära sig metoderna och strategierna. Det har under några år visats program i TV som tar upp konflikter i hemmet – vid skilsmässor, med barnproblematik till exempel. Vad man slås av är att slutsatsen som ofta dras är att det krävs respekt, närvaro, tydlighet, strategier och struktur. Med den grund som är skissad här ovan kan jag komma in i många olika sammanhang med föreläsningar, workshops, kick offs etc. i skolan, på arbetsplatsen, för företagsledare m.m. Konflikter finns överallt där människor kommer samman, och på senare tid har man blivit mer klar över nödvändigheten att öka medvetenheten runt konflikthantering.

Tillbaka