KI-ZEN-AIKIDO

Helg kurs

Bli bättre på att hålla din balanspunkt, hitta ditt centrum och att knyta ihop kropp och sinne. Vi arbetar med att träna upp vår:
KI: Betyder livsenergi. Med ki-träning hittar vi vår kroppsliga stabilitet. Med hjälp av enkla kroppsrörelser som grund arbetar vi två och två och upptäcker vår livsenergi och lär oss att hantera den. I ki-träningen ingår också helande andningsövningar.
ZEN: Sitta sig till stillhet. En fördjupning av ditt inre lugn och få tillgång till livets kraftkälla.
AIKIDO: En japansk icke kampkonst. Du får alternativa modeller att använda i det dagliga livet. Att leda inte tvinga, sätta gränser utan att kränka etc. Lära sig samarbeta i harmoni.
Kursledare JAN ERIKSSON, 5:e dan i Aikido och mångårig kursledare inom aikido, meditation och hot och våld.