Jan Eriksson och JAKIDO UTBILDNING

Jan Eriksson startade företaget  JAKIDO UTBILDNING 1998 med uppdrag som utbildare och handledare, med konflikthantering och kurser i hot- och våldshantering på programmet. Har sedan dess också haft uppdrag att  hålla i Ki- seminarier (friskvård liknande Qi-gong) vid  meditationsgården i Rättvik och Allakan-institutet i Stockholm. 

Det som ligger till grund för kursverksamheten är den erfarenhetsbank som Jan har lagrat genom att alltid ha arbetat med människor – barn och gamla, friska och sjuka. Mycket av innehållet i kurserna är naturligtvis inspirerat av Jans mångåriga erfarenhet som aktiv utövare inom KI-AIKIDO ( 6 dan). KI- Aikido är en japansk självförsvarskonst med filosofisk förankring, ”den harmoniska kraftens väg”.

I utbildningssituationer har deltagarna givit exempel och delat med sig av tankar och frågor. Den dialog som uppstår fördjupar kunskapen om det komplexa fenomenet hot och våld inom vård och behandling, och gör det möjligt att utveckla kursverksamheten vidare. Efter att ha jobbat inom vården i många år har Jans verksamhetsområde vidgat sig. Kurser har efterfrågats inom äldreomsorgen, kyrkan, företagsledare, av fritidsledare inom skolan mm.

Hot och våld hantering, bakgrund

Nödvändigheten av att kunna hantera hot och våld blev uppenbar för Jan i slutet av 80-talet. Jan hade då tränat självförsvar inom Aikido i över tio år, tagit svart bälte och börjat instruera i en förening. Jan hade inte haft en tanke på att komma ut i personalgrupper med utbildning på temat hot och våld, men så kom den enorma förändringen inom psykiatrin, genom psykiatrireformen. Flera av de stora mentalsjukhusen stängdes vilket ledde till stor turbulens under en tid runt om i Sverige. På flera institutioner ökade anmälningarna om hot och våld.

Den första kursen inom hot och våld hade Jan redan 1987 på sin dåvarande arbetsplats inom psykiatrin i Västerås där han arbetade med arbetsterapi. Året därpå blev Jan uppknuten av Forsknings och Utvecklingsenheten i Västmanland för att planera in grundkurser och uppföljningar för personal.

Under mitten av nittiotalet omvandlades tjänsten och Jan blev ansvarig för skyddsutbildning i hela Västmanlands psykiatri. Alla enheter skulle förses med grundutbildning, handlingsplan och kontinuerlig uppföljning, samt fördjupning där fokus låg på exempelvis autism och förhållningssätt vid sådan diagnos.

Arbete med hot och våld har med åren växt. Det har resulterat i hundratals utbildningar, föreläsningar och uppföljningar för Jakido utbildning.

Mer info. om Jan Eriksson nedan:

 Uppdrag

Utbildning och erfarenheter

Referenser