Beredskap

När det gäller våld och hot om våld är det viktigt att varken underskatta eller överdriva fenomenet.
Om man sticker huvudet i sanden och inte vill se problem som faktisk existerar och resonerar så att ”det händer inte mig” finns risken att man blir verkligt omskakad om en hotfull situation faktiskt uppstår. En kvinna i femtioårsåldern som arbetat i vården i hela sitt liv fick ett knytnävsslag i ögat med en jätteblåtira som följd. Hon upprepade gång på gång att ”det trodde jag aldrig skulle hända mig”.
Att överdriva situationen ar inte heller bra. Det kan innebära att man skapar ”murar” och bygger upp spänningar som skapar konflikter. Det blir som man säger ”kontraproduktivt”. Att se till att arbetsgruppens beredskap hamnar på rätt nivå blir en viktig uppgift för all personal och ledning på olika nivåer. En svårighet som jag stött på är att man ändrar inriktning på verksamheten, får en ny typ av klienter, brukare, patienter, utan att ändra sitt beredskap och säkerhetstänkande. Man har inte en beredskap som är anpassad till den nya verkligheten.

Tillbaka