Kenkodo

I vår utbildning till Aikido-instruktörer ingår något som heter Kenkodo. Kenkodo är ett japanskt koncept och betyder ”hälsovägen”. Det påminner om Shiatsu, zon-terapi och akupressur i det att man använder sina händer till att förbättra kroppens funktioner till ett mer hälsosamt fungerande. Hållningen och rörelseförmågan blir bättre. Spänningar i musklerna kan normaliseras. Andningen blir djupare och lugnare. Metoden är beprövad inom stresshantering.
Detta är en lekmannametod som utformats så att man aldrig kan skada eller försämra den som behandlas. Tanken är att man skall kunna hjälpa sina barn, sin sambo, sina vänner eller sina arbetskamrater när ohälsa uppstår. Man arbetar två och två samt på sig själv. Man kan lägga in Kenkodo som ett delmoment i en annan utbildning eller ordna en särskild kurs.

Tillbaka