Självskydd

Jag har fokuserat på:

A) Skydda sig – ta sig loss. Enkla övningar som grundar sig på en teknik där styrka är underordnad. Man använder oftast bara ben och bål och tränar kroppsförflyttning.
B) Hålla fast. En teknik som undviker smärtkontroll. Kontrollen ligger i balans och fasthet. Vad kan jag göra om jag är ensam? Vad kan vi göra om vi är flera?
C) Hjälpas åt. Träna tänkta situationer med hjälp av rollspel.
Vill man ha en grundpolicy där alla hjälper alla i en hot/våldsituation måste man hitta en rimlig nivå där alla kan vara med och öva. Jag har tagit fram några grundläggande tekniker som vi övar i kombination med rollspel. Rollspel där man tänker sig in i en situation och sedan får resonera sig fram och öva olika strategier har visat sig fungera bra.

Tillbaka