Utbildning och erfarenhet

Hantverkspedagog 3 år, Nyckelviksskolan Lidingö.
SjälvförsvarsSkolan,Palmqvist, Stockholm.
Bildterapi och drama, Janet Svensson Österlen.
Miljöterapi, M.Manell och E.Larsen.
Zen ett källflöde inom Budo, Bo Munte.
Ju-Jutsu och Zen, Ingemar Sköld.
Zen-meditation, Per Mases.
Bildterapi, två år under Barbro Nilssons handledning.
Samt ett antal utbildningar, kurser och handlednigstillfällen/P-grupper under dom drygt 20 år jag arbetat inom psykiatrin och rättspsykiatrin som skötare, arbetsinstruktör och arbetsledare inom daglig verksamhet.
Gruppterapi i två år.(-71-72) Egen terapi i ett och ett halvt år.(75-90-91)
Tränat Budo och mestadels Aikido i över fyrtio år. För Takeji Tomita. -75, Toshikasu Ishimura -78 och Kenjiro Yoshigasaki. -82 – tränar fortfarande. Har instruerat sedan 1980. Innehar graden 6 Dan i Ki-Aikido.